المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

هاوایی
شیائومی
سونی
سامسونگ
پاناسونیک
بوش
ال جی
اپل
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

هاوایی
شیائومی
سونی
سامسونگ
پاناسونیک
بوش
ال جی
اپل
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

هاوایی
شیائومی
سونی
سامسونگ
پاناسونیک
بوش
ال جی
اپل
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

هاوایی
شیائومی
سونی
سامسونگ
پاناسونیک
بوش
ال جی
اپل
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

هاوایی
شیائومی
سونی
سامسونگ
پاناسونیک
بوش
ال جی
اپل